Půjčovna elektrokol

Půjčovna elektrokol a jízdních kol – CykloKulhánek

Jste v Beskydech na dovolené? Nemáte jízdní kolo, chcete si vyjet na pohodový výlet a poznávat okolí? V naší cyklopůjčovně Vám můžeme nabídnout elektrokola dámská a pánská, která vyhovují místním cyklostezkám. Stačí nasednout a vyrazit!


Rezervace jízdního kola:

* osobně v naší prodejně: Hlavní 1394, 739 11 Frýdlant n.O.

* telefonicky: 736 784 875

* email: cyklokulhanek@seznam.cz


Ceník půjčovného

Typ kola                                 1 den      Další den             Vratná kauce


Elektrokolo Full/                     1000,-         +1000,-                10 000,-

Elektrokolo (dámské/pánské)    800,-           +800,-                  5000,-      

Přilba                                            Zdarma

Balíček-ledvinka                           Zdarma           


Opožděné vrácení kola: 1000,- Kč za každý započatý den.

Sankce při vrácení znečištěného jízdního kola: 100,- Kč
Balíček – ledvinka - obsahuje náhradní duši ( dle typu zapůjčeného kola), lepení, pumpičku, montpáky, multiklíč. (co bude použito, se při vrácení přičítá k ceně půjčovného).
Před vypůjčením kola se seznamte s „Podmínkami výpůjčky“.

Při zapůjčení elektrokola a následném zakoupení elektrokola u nás Vám z pořizovací ceny odečteme půjčovné.Podmínky výpůjčky.

-Doložení dokladu totožnosti, vypůjčitel musí být starší 18 let. -Sepsání smlouvy o výpůjčce jízdního kola.

Platba:
Vypůjčitel uhradí půjčovné a vratnou kauci dle platného ceníku v hotovosti při převzetí jízdního kola.Následně bude kauce vydána při vrácení kola. Kauci nebo její část může půjčitel použít na náklady spojené s uvedením kola do původního stavu. (např. poškození části kola, poškození příslušenství..). Vypůjčitel se zavazuje uhradit půjčiteli jím způsobené škody na předmětu výpůjčky nebo příslušenství, které nebyly pokryty vratnou kaucí v plné výši dle ceníku servisních prací. Náhrada škody bude řešena individuálně. V případě zničení nebo ztráty předmětu výpůjčky, příslušenství se zavazuje vypůjčitel uhradit plnou hodnotu předmětu.

Smlouva o výpůjčce:

Smlouva o výpůjčce se uzavírá mezi půjčitelem Martinem Kulhánkem IČ: 02642182a vypůjčitelem na dobu určitou, počínaje dnem jejího podpisu. Vypůjčitel je povinen vrátit kolo a příslušenství v době uvedené na smlouvě o výpůjčce ve stavu, v jakém je převzal. Smlouva o výpůjčce zaniká uplynutím sjednané výpůjční doby a vrácením kola. Dobu výpůjčky kola lze prodloužit po předchozí domluvě. V případě opožděného vrácení kola je účtována cena 500,- Kčza každý započatý den.

Podmínky užívání jízdního kola:

-Vypůjčitel je povinen se seznámit s „Podmínkami výpůjčky“ a zkontrolovat jízdní kolo a příslušenství, zda je v náležitém funkčním stavu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. -Svým podpisem vypůjčitel stvrzuje, že si půjčuje předmět výpůjčky na své vlastní riziko a je povinen při jeho užívaní dodržovat všechny platné předpisy, zejména pravidla silničního provozu a počínat si tak, aby nedošlo ke škodě na majetku a zdraví. Také prohlašuje, že má dostatečné jízdní zkušenosti s užíváním jízdních kol, je si vědom zvýšené fyzické zátěže při užívání předmětu výpůjčky, jakož i prohlašuje, že mu není známa žádná překážka (zejm. zdravotního charakteru), která by bránila užívání předmětu výpůjčky. Pokud bude předmět výpůjčky používat bez ochranné přilby, uvědomuje si nebezpečnost takového jednání.
-Půjčitel nenese žádnou zodpovědnost za škody na zdraví a majetku vypůjčitele nebo třetích osob, způsobené v souvislosti s užíváním předmětu výpůjčky. Pokud bude předmět výpůjčky užívat osoba nezletilá, odpovídá za dodržování veškerých povinností vypůjčitel.
-Vypůjčitel se zavazuje zaplatit pokuty za přestupky jím prokazatelně spáchané v době vypůjčení předmětu výpůjčky.
-Vypůjčitel zodpovídá za předmět výpůjčky, příslušenství a je povinen zabezpečit je proti odcizení a poškození. V případě krádeže kola je povinen neprodleně ohlásit událost Policii.
-Vypůjčitel je povinen oznámit půjčiteli veškeré závady, které se na kole během užívání projeví a vyžadují opravu. Předmět výpůjčky musí být při vrácení čistý, což je vynucováno sankcí 100,- Kč.

Ochrana osobních údajů:

Vypůjčitel potvrzuje, že si je vědom svých práv týkajících se ochrany osobních údajů vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména ze zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady/EU/ 2016/679.

Ve Frýdlantě nad Ostravicí 25.5. 2018
Možnost zapůjčit tyto kola:


Pánské Elektrokolo FOCUS Jarifa 29´´ 2020

Vel. L ( vhodné pro 175-192cm. )

Nový středový motor BOSCH Performance CX 4generace, integrovaná baterie Bosch 625Wh.

Výbava: Odpružená vidlice vzduchová SR Suntour E-Bike, řazení Shimano Deore 10speed, 29´´ palcová kola, kotoučové hydraulické brzdy Shimano.

Pořizovací cena 78 999,- KčDámské Elektrokolo FOCUS Jarifa 29'' 2020

Vel. S'' (vhodné pro 160-175cm.)

Nový středový motor BOSCH Performance CX 4 generace, integrovaná baterie Bosch 625Wh.

Výbava: Odpružená vidlice vzduchová SR Suntour E-Bike, řazení Shimano  9speed, 29´´ palcová kola, kotoučové hydraulické brzdy Shimano.


Pořizovací cena: 78 999,- Kč

Elektrokolo Full ??


  Čekáme na novinku 2023